De plaças a ganhar per l’UEO 2015 a la Dictada occitana del 31/01

D’invitacions a l’UOE de La Guépia 2015 a ganhar a las dictadas de Montauban, Sent Seren/St Céré e Rodés/Rodez !