Lenga Vivia sus Radio France Bleu

Lenga Viva sus Radio France Bleu Toulouse !

Escota las bonas ondas ! Lenga Viva e l’Universitat occitana de Lenga Viva – Universitat Occitana d’Estiu La Guépia al micrò del Géraud Delbes per Radio France bleu dins l’emission Conta Monde !!!

https://www.francebleu.fr/emissions/conta-monde/toulouse/conta-monde-71 

téléchargement